logo przedstawiające 4 problematyki dostępności

We wrześniu 2019 roku Sejm uchwalił Ustawę o Zapewnianiu Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami. Reguluje ona m.in. kwestie dostępności w obszarze architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym i cyfrowym.

By rozpocząć zmiany w tym obszarze niezbędnym jest zdiagnozowanie problemów w Państwa Jednostce/obiekcie.

Audyt dostępności architektonicznej ma na celu diagnozę potrzeb związanych z poprawą dostępności budynków i przestrzeni architektonicznej pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki przeprowadzonemu audytowi w prosty i przejrzysty sposób zawarty w końcowym raporcie, ukazane zostaną elementy wymagające poprawy i zmiany oraz zarekomendowane zostaną działania jakie należy poczynić w celu poprawy dostępności. Wraz z raportem przygotowywany jest indywidualny plan poprawy dostępności dla każdego audytowanego budynku.

Co obejmuje audyt:

  • otoczenie budynków
  • m.in. przystanki, ciągi piesze, miejsca postojowe, nawierzchnia, oznaczenia dźwiękowe i dotykowe.
  • strefy wejściowe budynków
  • m.in. ciągi piesze, bariery architektoniczne, szerokość przejść, oznakowania, dostęp do budynku.
  • komunikacja pionowa i pozioma budynku
  • m.in. korytarze, zmiany poziomów, możliwe przeszkody, wykończenie posadzek i ścian, drzwi, schody, dźwigi, podnośniki.
  • dostępność usług i funkcji
  • m.in. oświetlenie, rozkład pomieszczeń, stanowiska obsługi, dostęp do oznaczeń, dostępność toalet.
  • bezpieczeństwo pożarowe
  • m.in. dostępny plan oraz drogi ewakuacji, dźwiękowy i świetlny system ewakuacji, wózki ewakuacyjne.

Co nas wyróżnia?

Do audytu zaangażowani są specjaliści dziedzinowi, inżynierowie projektowania uniwersalnego, architekci, fizjoterapeuci i osoby z niepełnosprawnościami w charakterze konsultantów. Audyty przeprowadzane są przez doświadczonych ekspertów w zakresie dostępności, którzy działają zgodnie z autorską, unikalną w skali kraju metodologią badania.  Audyty wykonują oni przy wsparciu testerów z różnymi niepełnosprawnościami – osób poruszających się na wózkach, osób niewidomych czy słabo widzących oraz osób niesłyszących.

Efektem pracy ekspertów Fundacji jest obszerny, kompleksowy Raport Dostępności Architektonicznej, w którym eksperci diagnozują i opisują bariery architektoniczne audytowanego obiektu. W Raporcie eksperci nie tylko wskazują błędy dostępności, ale także przedstawiają konkretne rekomendacje rozwiązań, będące podstawą do wykonania szczegółowych projektów oraz prac adaptacyjnych.

W przypadku pojawienia się trudności lub wątpliwości związanych z wdrożeniem zmian rekomendowanych w Raporcie, eksperci doradzają w procesie ich wprowadzenia, tak aby pomóc skutecznie zlikwidować wszystkie zidentyfikowane bariery architektoniczne.

 

Audyt architektoniczny jest usługą płatną. Nasi eksperci oraz testerzy są wynagradzani za swoją pracę, co jest wyrazem uznania dla ich unikalnej wiedzy i doświadczenia, a jednocześnie zapewnia najwyższy standard ich pracy. Środki pozyskane z przeprowadzania audytów Fundacja przeznacza na realizację innych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zapytaj o szczegóły - kliknij w link do kontaktu [ link ]