6 i 7 czerwca 2023 r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu po raz kolejny zaprezentowano rozwiązania i technologie zwiększające dostępność, w tym przede wszystkim w obszarze aktywności zawodowej.

Do 15 lipca br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania.